АБИТУРИЕНТ -2024!

Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети - билимди ооштурган, ырысты жугуштурган окуу жай!

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети 2024-2025-окуу жылына карата төмөндөгү адистиктер, багыттар боюнча абитуриенттерди кабыл алууну жүргүзүүгө даярдыктарды көрүүдө.

Жогорку билим берүү боюнча

Каржы-экономика факультети

580100. Экономика (каржы жана насыя; бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит; ишканалардын экономикасы жана башкаруу; салык жана салыкка тартуу, экономикалык коопсуздук)/ бакалавр-күндүзгү, сырткы/

-негизги тест, математика

-540200. Социалдык иш / бакалавр-күндүзгү,сырткы / -негизги тест

-580200. Менеджмент / бакалавр-күндүзгү, сырткы / -негизги тест, математика

-580500. Бизнес-информатика /бакалавр-күндүзгү, сырткы/-негизги тест, математика

Тарых-филология факультети

550300.Филологиялык билим берүү:

англис тили/бакалавр, күндүзгү/

кыргыз тили жана адабияты /бакалавр, күндүзгү, сырткы/ 

орус тили жана адабияты /бакалавр, күндүзгү, сырткы/

өзбек тили жана адабияты/бакалавр, күндүзгү, сырткы/

531100Лингвистика /бакалавр — күндүзгү/

 1. 550400. Социалдык-экономикалык билим берүү (тарых) акалавр, күндүзгү, сырткы/

Өзбек тили жана адабияты/бакалавр, күндүзгү, сырткы/

Англис тили кошумча немис тили /күндүзгү/

Инженердик -технологиялык факультети

710100.Информатика жана эсептөө техникасы/бакалавр-күндүзгү,кечки/

570700. Костюм жана текстиль искусствосу /бакалавр-күндүзгү/

640200.Электроэнергетика жана электротехника /бакалавр-күндүзгү, сырткы/

610300.Агроинженерия(Айыл чарбаны электрофикациялоо жана автоматизациялоо)/бакалавр-күндүзгү,сырткы/

670200.Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо /бакалавр- күндүзгү,сырткы/

740700.Женил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо /бакалавр, күндүзгү, сырткы/

550800.Кесиптик билим берүү /бакалавр, күндүзгү / 570400.Дизайн /бакалавр, күндүзгү, сырткы/(ЖРТ талап кылынбайт)

570025.Графика /адистик, күндүзгү/(ЖРТ талап кылынбайт)

Юридика-бажы факультети

530500.Юриспруденция /бакалавр-күндүзгү сырткы/

530004.Бажы иши /адистик-күндүзгү,сырткы/

Гуманитардык-педагогикалык факультети

550700.Педагогика (башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы, логопедия кошумча билими менен (сурдопедагогика)/бакалавр-күндүзгү, сырткы

532000.Дене тарбия /бакалавр-күндүзгү,сырткы/ЖРТ талап кылынбайт)

530300.Психология /бакалавр-күндүзгү,кечки/

Табигый-педагогикалык жана маалыматтык технологиялык факультети

550200.Физика-математикалык билим берүү (физика,математика,информатика).бакалавр-күндүзгү,сырткы/

550100.Табигый илимий билим берүү (химия,биология,география) /бакалавр-күндүзгү, сырткы

710200.Колдонмо математика жана информатика/бакалавр-күндүзгү,сырткы/

710300.Колдонмо информатика /бакалавр-күндүзгү, сырткы/-

Математика кошумча информатика багыты /күндүзгү/— негизги тест, математика 

Физика кошумча информатика багыты /күндүзгү/ Химия кошумча биология багыты /күндүзгү/

600200.Туризм/күндүзгү/

520800.Жаратылышты колдонуу жана экология/күндүзгү/

Магистратура бөлүмү

550300.Филологиялык билим берүү: (англис тили, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты)-магистр, күндүзгү/сырткы

550400.Социалдык-экономикалык билим беүү (тарых) /магистр-күндүзгү/сырткы

550700.Педагогика(башталгыч билим берүүнүнпедагогикасы жана методикасы, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы)-/магистр күндүзгү/сырткы

550200.Физика-математикалык билим берүү (физика , математика, информатика)-/магистр, күндүзгү/сырткы

710300.Колдонмо информатика /магистр-күндүзгү/ сырткы

550100.Табигый илимий билим берүү (химия, биология, география)-/магистр-күндүзгү/ сырткы

580100.Экономика (каржы жана насыя; бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит; ишканалардын экономикасы жана башкаруу; салык жана салыкка тартуу)/магистр — күндүзгү/сырткы

530500.Юриспруденция /магистр-күндүзгү/ сырткы

710100.Информатика жана эсептее техникасы /магистр-күндүзгү/сырткы

 1. Дене тарбия жана спорт / магистр- күндүзгү/
 2. 570700. Текстиль жана костюм искуствосу /магистр- күндүзгү/

Орто кесиптик билим берүү боюнча

Медициналык колледж

 (11-класстын базасында)

060102.Акушердик иш /окуу мөөнөтү З жыл/

060108.Фармация /окуу мөөнөтү З жыл/

060109.Медициналык айым иши/окуу мөөнөтү 3 жыл/

060101.Дарылоо иши /окуу мөөнөтү З жыл 6 ай/

060106.Ортопедиялык стоматология/окуу мөөнөтү З жыл/

Кесиптик колледж

 (9-11-класстын базасында)

260903.Тигүү кийимдерин конструкциялоо, моделдештирүү

жана технологиясы /күндүзгү, сырткы/

 1. Башталгыч класстарда окутуу/күндүзгү, сырткы/
 2. Башталгыч билим берүүдөгү коррекциялоочу

 педагогика /күндүзгү/

 1. Мектепке чейинки билим берүү/күндүзгү, сырткы/
 2. Котормо иши/күндүзгү/

050303.Чет тили /күндүзгү/

140212.Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча)/күндүзгү, сырткы/

190604.Автоунааларды ондоо жана аларды техникалык

жактан тейлөө / күндүзгү, сырткы/

 1. Эсептөө техникасы менен автоматташтырылган

 системаларды программалык камсыздоо / күндүзгү, сырткы/

 1. Каржы (тармактар боюнча)/ күндүзгү, сырткы/
 2. Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар

 боюнча) /күндүзгү, сырткы/

 1. Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу/күндүзгү, сырткы/
 2. Укук таануукүндүзгү, сырткы/

Ала-Бука кесиптик колледжи

(9-11-класстын базасында)

 1. Башталгыч класстарда окутуу/күндүзгү, сырткы/
 2. Мектепке чейинки билим берүү/күндүзгү, сырткы/
 3. Финансы (тармактар боюнча)/күндүзгү, сырткы/

Кыргыз-Өзбек кесиптик лицей

 (9-11-класстын базасында)

5146.Тикмечи

5147.Электр жабдууларын оңдоо боюнча слесарь- электрик

7443.Тигүүчү

5141.Чач тарач

Окуу мөөнөттөрү

жогорку кесиптик билим берүү:/магистр академиялык даражасын ыйгаруу менен/ (күндүзгү-2 жыл,сырткы 2 жыл,6 ай);

жогорку кесиптик билим берүү:/бакалавр академиялык даражасын ыйгаруу менен/(күндүзгү-4 жыл, сырткы-5 жыл);

жогорку кесиптик билим берүү:/адис квалификациясын ыйгаруу менен/(күндүзгү-5 жыл, сырткы-6 жыл);

жогорку жана орто кесиптик билимдин негизинде: /тиешелүү курстар (тездетилген программалар)/ (күндүзгү-2-3 жыл, сырткы-3-4 жыл);

орто кесиптик билим берүү: /9,11-класстын базасында/(күндүзгү — 2-3 жыл, сырткы-2 жыл 6 ай);

баштапкы кесиптик билим берүү:/9,11-класстын базасында/(күндүзгү-1-3 жыл).

КАБЫЛ АЛУУ УЧУН ТАЛАП КЫЛЫНУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР:

Кабыл алууга талап кылынуучу документтер

Ректордун наамына жазылган абитуриенттин арызы;

Университет менен абитуриенттин ортосунда түзүлгөн келишим;

Туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорт (көчүрмөсү);

Негизги орто, жалпы орто, кесиптик орто же жогорку билими жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү документтин түп нускасы;

Тестирлөөнүн жүрүшүндө алган баллы жөнүндөгү сертификаттын түп нускасы (колледждер үчүн зарыл эмес);

Аскердик билет же аскерге милдеттүүлүгү жөнүндөгү

күбөлүк (көчүрмөсү);

3х4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт.

 

Абитуриенттер үчүн маалымат! Байланышуу маалыматы!

Кабыл алуу боюнча байланышуу маалыматы: тел. (0322255345), мобил.(0772240209, 0773619242, 0554101981) электрон. almash. utf@mail.ru

 

 

Прокрутить вверх